Rechtsgebieden

1. Arbeidsrecht

Onze praktijk omvat het volledige spectrum van arbeidsrechtelijke facetten waarmee werknemers en werkgevers te maken kunnen krijgen. Wij benaderen alle nationale en internationale arbeidsrechtelijke onderwerpen vanuit een juridisch en fiscaal perspectief

Expertise werknemers

Wij kunnen u advies geven en/of bijstaan o.a. bij:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Opdracht van overeenkomsten (ZZP-ers)
 • Beëindigingsregelingen (vaststellingsovereenkomst)
 • (Dreigend) ontslag
 • Arbeidsconflict
 • Discriminatie
 • Geschorst of op non-actief
 • Geen salaris ontvangen
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Concurrentiebeding- en relatiebedingen
 • Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Ontslagprocedures bij UWV

Expertise werkgevers

Wij kunnen u advies geven en/of bijstaan o.a. bij:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Opdracht van overeenkomsten (ZZP-ers)
 • Ontslag wegens disfunctioneren
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische reden
 • Ontslag op staande voet
 • Beëindigingsregelingen (vaststellingsovereenkomst)
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Uitzendingen naar het buitenland
 • Werkvergunningen
 • Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Ontslagprocedures bij UWV

2. Sociale verzekeringen

Elke werkgever heeft met sociale verzekeringen te maken. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden u als werkgever met alle facetten van sociale verzekeringen. U kunt ons onder andere inschakelen voor de volgende diensten:

 • Advies bij beëindiging van een dienstverband en ontslagpremies;
 • Ondersteuning bij aansprakelijkheid voor sociale verzekeringspremies;
 • Advies bij toepassing sociale zekerheidsrichtlijnen en -verdragen.

3. Fiscaal recht

Onze praktijk biedt een breed scala aan diensten, producten en advies op het gebied van (inter)nationale loonbelasting en sociale zekerheid, inkomstenbelasting, btw en erfbelasting. Voor u als ondernemer zijn wij gefocust op regel- en wetgeving die op u van toepassing zijn en fiscale voordelen die u kunt benutten.

Expertise loonbelasting en sociale zekerheidsrecht

Elke werkgever heeft met loonbelasting en sociale zekerheidsrecht te maken.
Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden u als werkgever met alle facetten van loonbelasting en sociale zekerheidsrecht zowel nationaal als internationaal. U kunt ons onder andere inschakelen voor de volgende diensten:

 • Het opstellen of controleren van een modelovereenkomst voor ZZP’ers;
 • Sectorcheck;
 • Hulp bij loonbelastingaangiften en opstellen van salarisstroken;
 • Aanvragen voor 30%-regelingen en kennismigrantenregelingen;
 • Het opstellen of controleren van een salary split;
 • Aanvragen van loonkostensubsidies;
 • Het beoordelen van (inter)nationale premie- en verzekeringsplichten;
 • Het opstellen van uitzend- en expatpolicies;
 • Vastleggen van afspraken met de Belastingdienst en het begeleiden van boekenonderzoeken;
 • Ondersteuning en advies bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Expertise BTW

Elke ondernemer heeft met btw te maken. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden u als ondernemer met alle facetten van btw. U kunt ons onder andere inschakelen voor de volgende diensten:

 • Hulp bij btw-aangiften;
 • Btw-controle;
 • Ondersteuning en advies bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Expertise IB-Ondernemer en DGA

Elke ondernemer heeft te maken met inkomstenbelasting. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden u als ondernemer met alle facetten van inkomstenbelasting. U kunt ons onder andere inschakelen voor de volgende diensten:

 • Hulp bij inkomstenbelasting- en VPB-aangiften;
 • Ondersteuning bij het benutten van de ondernemersfaciliteiten;
 • Hulp bij aanpassing ondernemingsvorm;
 • Advies bij rekeningcourant;
 • Ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Expertise erfbelasting

Als erfgename kunt u betrokken raken bij de afhandeling van de nalatenschap. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden u als erfgename door het gehele proces inzake de afhandeling van de nalatenschap. U kunt ons onder andere inschakelen voor de volgende diensten:

 • Begeleiding bij de vaststelling van de nalatenschap;
 • Hulp bij uw aangifte erfbelasting.

4. Belastingschulden

Als ondernemer of als particulier kunt u te maken krijgen met belastingschulden.
Een belastingschuld ontstaat als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt of wanneer u teveel toeslagen hebt ontvangen. Heeft u een belastingschuld en betaalt u die niet binnen de gestelde termijn, dan neemt de Belastingdienst maatregelen. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden u als ondernemer of particulier bij uw belastingschuld. U kunt ons onder andere inschakelen voor de volgende diensten:

 • Treffen van een betalingsregeling;
 • Tegengaan van invorderingsmaatregelen;
 • Voorkomen van beslaglegging.

Neem vrijblijvend contact met ons op